Oferta

Oferta obejmuje szkolenie na prawo jazdy kategorii "B"


1. Kurs podstawowy – cena 1.200,00 zł
- wykłady teoretyczne 30 godzin (1 godz. = 45 min)
- do dyspozycji materiały szkoleniowe ( ksiązki, testy, płyta CD, projektor multimedialny,
   plansze dydaktyczne).
- jazdy szkoleniowe 30 godzin (1 godz. = 60 min)
- egzamin wewnętrzny
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


2. Kurs dodatkowy praktyczny – cena 250,00 zł
(skierowany dla osób, które trzykrotnie uzyskały negatywny wynik praktycznego egzaminu państwowego):
- 5 godzin jazd szkoleniowych (1 godz. = 60 min)
- egzamin wewnętrzny
- zaświadczenie o ukończeniu praktycznego szkolenia dodatkowego


3. Kurs dodatkowy teoretyczny – cena 100,00zł
(skierowany dla osób, które trzykrotnie uzyskały negatywny wynik teoretycznego egzaminu państwowego):
- 10 godzin wykładów teoretycznych (1 godz. = 45 min)
- egzamin wewnętrzny
- zaświadczenie o ukończeniu teoretycznego szkolenia dodatkowego


4. Jazdy dodatkowe (1 godz.= 60 min)
(skierowane dla wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje):
- dla kursantów z naszego ośrodka – cena 40,00zł
- dla osób spoza ośrodka – cena 50,00zł
(w tym również dla osób już posiadających prawo jazdy!!!)


    

sjtest.pl