Jak zacząć ?

Kurs prawa jazdy kandydatów na kierowców kat. "B" może rozpocząć osoba na 3 miesiące przed ukończeniem 18-go roku życia. Pierwszym krokiem jest uzyskanie zaświadczenia badania lekarskiego orzekające o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem. Takie zaświadczenie kursant może uzyskać w naszym ośrodku – termin badania uzgadniany przez kierownika ośrodka lub indywidualnie we własnym zakresie i na podstawie tego zaświadczenia kursant rozpoczyna szkolenie.. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia przedkładają zaświadczenie o zgodzie rodziców lub prawnego opiekuna na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy a potem...        Powodzenia!


    

sjtest.pl